• Home

Auditoria Informàtica

Els objectius d'una auditoria informàtica son els següents:

 - L'anàlisi de l'eficiència dels sistemes informàtics.

- La verificació del compliment de la normativa en aquest àmbit.

- La revisió de l'eficiència de gestió dels recursos informàtics.

 

Els beneficis que pot aportar:

- Millora la imatge pública.

- Confiança en els usuaris sobre la seguretat i control del serveis de TI.

- Optimitza les relacions internes i del clima de treball.

- Disminueix els costos de mala qualitat (reprocessos, reclamacions, entre d'altres...).

- Genera un balanç de riscos en TI.

- Realitza un control de la inversió en un entorn de TI, sovint impredecible.

 

auditoria

 

Evaluació de l’eficàcia i eficiencia tant de la part de software

com de hardware de les eines de gestió informàtica.

 

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd