• Home

Catàlegs Virtuals

catalogos virtualesAdaptació a noves tecnologies de l'informació del clàssic catàleg comercial, cumplint els mateixos objectius que el seu predecessor.

Aquest tipus de catàleg, al incorporar sistemes de pagament en linea, és una de les formes de comerç electrònic més populars entre les Pymes.

El principal avantatge per les empreses productores és la reducció de costos, donat que permet un accés directe al client, eliminant intermediaris i costos derivats.

Actualment es poden realitzar catàlegs, que no només mostren de manera plana els diferents productes o serveis a oferir, sinó que ho podem presentar en altres formats (vídeos promocionals, enllaços externs, presentacions gràfiques, etc...).

A partir d'un PDF es pot crear un catàleg interactiu disponible en internet i compatible amb Ipad , Iphone, Smartphones i Android.

A més, a Maesbyte oferim un servei integral pels nostres clients:

- Creació del catàleg.

- Maquetació de contingut.

- Fotografies de producte o servei.

- Vídeos de presentació de producte o servei.

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd