• Home

Vídeo Streaming

L'streaming és la distribució de multimèdia a través d'una xarax de computadores, de manera que l'usuari pot consumir el producte al mateix temps que aquest es descarrega. La paraula streaing és refereix a que es tracta d'una corrent continua (sense interrupció).

Aquest tipus de tecnología funciona mitjançant un Búfer de dades que va enmagatzemant el que es descarrega per després mostrar-ho a l'usuari. A diferencia de la descàrrega d'arxius habitual, l'streaming no necessita disposar de la informació completa prèviament, per poder-la ensenyar a l'usuari.

Aquest sistema és molt útil per poder retransmetre actes o events importants en temps real. Les aplicacions d'aques sistema és cada vegada més freqüent i a Maesbyte posem als nostres professionals a disposició dels nostres clients.

Un altre dels avantatges més importants d'aquest sistema és que la reproducció del contingut es pot fer des de qualsevol dispositiu (Ipad, Android, Smartphones, etc...).

streaming

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd