• Home

Logotips i Imatge corporativa

El logotip d'una empresa serà la referència visual que el diferenciarà de la competència i li donarà als seus clients una imatge per relacionar amb la empresa. Per aquest motiu, el disseny del logotip d'una empresa té tanta importància.

La imatge corporativa es referix a com es percep la companyía. Es tracta d'una imatge acceptada del que significa la empresa. La creació de la imatge corporativa, doncs, es realitza en la direcció de la percepció. La imatge corporativa es dissenya per ser atractiva al públic, amb la finalitat de de provocar un interés entre els consumidors, creant així una riquesa de marca i facilitar les vendes.

A Maesbyte seguim un procés molt definit a l'hora de crear i d'implementar un logotip i la imatge corporativa de l'empresa. En primer lloc, ens reunim amb el client, per extreure tota la informació possible (punt forts i febles). Tot seguit dediquem esforços a filtrar tota aquesta informació i definir les linies de treball a seguir, tant pel que fa al disseny com a la imatge global. Per últim el nostre equip de creatius aplicaràn els seus coneixements per la finalització del projecte i la seva implantació.

 

imagen corporativa

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd