• Home

Multimèdia

El terme "multimèdia" s'utilitza per referir-se a qualsevol objecte o sistema que utilitza multiples medis d'expressió (físic o digitals) per presentar o comunicar informació. Aquest medis poden ser de molts tipus (texte, texte amb imatges, animació, vídeo, só, etc...).

Les presentacions multimèdia poden reprodïrse localment (CD ROM) mitjançant un reproductor multimèdia o en linia (descàrrega o streaming).

El contingut multimèdia pot ser en viu o gravat, però en qualsevol dels dos casos requerix d'una planificació prèvia important.

Els pasos que seguim a l'hora de desenvolupar un projecte d'aquest tipus, son el següents:

  • Definir el misstage clau.
  • Conèixer el públic a qui ens dirigirem.
  • Desenvolupament o guió.
  • Creació d'un prototip i verificació del funcionament.
  • Creació del producte.

foto multimedia

 

 

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd