• Home

Plans integrals de Màrketing

Una campanya integral de Màrketing és la planificació i elaboració d'un conjunt d'accions de Màrketing amb la finalitat d'assolir objectius fixats prèviament.

Per la planificació d'accions, el primer que hem de tenir en compte és la situació actual de l'empresa i del mercat. Per aixó, el nostre departament de Màrketing confecciona sempre un estudi de mercat complet. A partir d'aquesta informació es valoren amb el client, els punts forts i febles per tal d'encarar la campanya en una direcció adequada.

Tot seguit es prepara un conjunt de possibles accions a desenvolupar per tal d'aconseguir els efectes establerts. A Maesbyte ens reunim amb el client per potenciar i descartar, si cal, alguna de les accions recomanades. Una vegada tenim definides i consensuades les accions de Màrketing a pendre, el nostre equip creatiu donarà les opcions més adients perque l'impacte sigui el més fort possible.

Una vegada llençada la campanya de Màrketing, en fem un seguiment exhaustiu de les accions i de l'impacte que aquestes han tingut en el nostre target. Finalment informem al client i en valorem els resultats conjuntament.

A Maesbyte oferim als nostres clients campanyes integrals de Màrketing en qualsevol medi (Internet, xarxes socials, premsa escrita, TV, etc...).

 

foto marketing

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd