• Home

Publicitat

La publicitat és una forma de comunicació comercial que intenta incrementar el consum d'un producte o servei mitjançant els diferents medis de comunicació existents (TV, premsa, internet, xarxes socials, etc...).

El procés de creació d'una campanya publicitària que seguim a Maesbyte és molt flexible però sempre va en favor, tant de les instruccions del client com de la nostra experiència.

Tot comença amb la definició d'objectius (informatius, comercials, corporatius, etc...). Després fem un estudi del mercat al que ens dirigim (target) i en col.laboració amb el client, enfoquem les diferents possibilitats d'actuació. Escollim el medi més adequat i el nostre equip creatiu comença amb l'elaboració de propostes.

Entre totes les propostes, escollim la que sigui més adient per assolir els objectius marcats.

A Maesbyte posem a disposició dels nostres clients un conjunt de professionals creatius i tècnics al millor preu.

foto publicidad

logo

s fjsdñkla jdskñfj asñkfj adfj ad fasdf asd f asdf asdf asd fads f ads fasdlfjasd